CVVE zet zich in voor mensen uit een vluchtsituatie die een status hebben gekregen en een woning in de gemeente Ede toegewezen gekregen. Deze mensen hebben behoefte aan de opbouw van een sociaal netwerk en ondersteuning bij het vinden van een weg in de Edese samenleving. Daarvoor is nodig dat mensen vanuit een vluchtsituatie en Edenaren elkaar gaan vinden om zo een volledige en volwaardige integratie mogelijk te maken van nieuwe Edenaren.

CVVE gelooft in de kracht van relatie. Als mensen daadwerkelijk betrokken zijn op elkaars leven, leren ze elkaars behoeftes en kwaliteiten kennen en kunnen ze elkaar ondersteunen en elkaars leven verrijken. Deze relatie hopen we niet alleen te zien groeien tussen oude en nieuwe Edenaren maar willen we zelf ook volop aangaan met burgers en organisaties zouden we elkaars kwaliteiten en krachten kunnen benutten en maximaal kunnen samenwerken.

Missie
CVVE verbindt mensen vanuit een vluchtsituatie en Edenaren met elkaar. In samenwerking met inwoners en organisaties wordt bijgedragen aan een volledige en volwaardige integratie van nieuwe Edenaren.

Visie
CVVE zet zich in voor een samenleving waarin Edenaren en mensen vanuit een vluchtsituatie samen optrekken en onderdeel zijn van elkaars leven. Mensen uit de Edese samenleving zetten zich graag in om nieuwe Edenaren op weg te helpen en een thuis te bieden.

Doel
CVVE maakt de verbinding tussen mensen vanuit een vluchtsituatie en Edenaren. Samen met inwoners en organisaties wordt de integratie van nieuwe statushouders bevordert.

Werkwijze
CVVE legt verbinding tussen hulpvragen en aangeboden kwaliteiten, diensten en goederen op het gebied van sociale contacten, werk en buurt en maakt daarin gebruik van de kracht van de Edese samenleving, haar organisaties en inwoners.