Ondergoedrekening geopend

De vluchtelingen op de Mauritskazerne worden voorzien van kleding die door de inwoners van Ede is ingeleverd. Vanuit hygiënisch oogpunt is het niet toegestaan om gebruikt ondergoed uit te delen.

 

Om toch aan de vraag naar ondergoed te kunnen voldoen heeft het Rode Kruis een bankrekening geopend. Met dit geld zullen ze lokaal ondergoed aankopen zodat ze dit kunnen verstrekken aan de vluchtelingen.

 

Je gift op onderstaande rekening wordt zeer op prijs gesteld. 

NL13 RABO 1095 3273 13 ten name van Rode Kruis Ede eo