VERVULD: Omwoners en Maatjes in Barneveld

Hoewel Barneveld niet bij Ede hoort, weten we dat CVVE wel betrokken volgers uit Barneveld heeft. Om die reden delen we de volgende oproep van Stichting Timon. Kom je uit Barneveld, dan waarderen we het erg als je deze oproep wilt delen in je netwerk.

 

Stichting Timon opent zo’n 20 kleinschalige woonvormen waar alleenstaande vluchtelingen van 14-18 jaar worden begeleid. De jongeren hebben een status en komen vooral uit Afghanistan, Eritrea en Syrië. De begeleiding richt zich op zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. Vrijwilligers vormen een vervangend sociaal netwerk voor de jongeren.

 

Binnenkort start Timon in Barneveld met huisvesting en de begeleiding van jonge vluchtelingen. Timon is op zoek naar twee gezinnen of stellen die naast de jongeren willen wonen en er als goede buur voor hen willen zijn. De omwoners ondersteunen bij praktische zaken en bieden een luisterend oor als dat nodig is.

 

Voor alle informatie en aanmelden, klik hier. Timon zoekt voor deze jongeren ook maatjes. Om je hiervoor aan te melden, klik hier.