Wanneer een vluchteling in Nederland mag blijven wordt hij een statushouder genoemd. Dit betekent dat hij een status heeft gekregen voor de komende 5 jaar. Wanneer een vluchteling te horen heeft gekregen dat hij in Nederland mag blijven gaat hij meestal naar een AZC. Daar moet hij wachten tot hij een huis krijgt toegewezen in een gemeente in Nederland.

De status voor 5 jaar wordt meestal, wanneer de 5 jaar voorbij is, omgezet naar een vergunning voor  onbepaalde tijd. Behalve als er belangrijke redenen zijn om de vergunning in te trekken. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat de situatie in het land van herkomst dusdanig verbeterd is dat het veilig is om terug te keren. 

Wanneer iemand te horen krijgt dat hij in Nederland mag blijven, start er een heel rollercoaster van allerlei zaken die geregeld moeten worden. Gelukkig zijn er door heel Nederland loacties van Vluchtelingenwerk. Daar worden spreekuren gehouden waar statushouders met hun vragen kunnen komen. Bij belangrijke gesprekken is er een tolk aanwezig, zodat beide partijen elkaar goed begrijpen. 

Zaken die geregeld moeten worden zijn bijvoorbeeld het aanvragen van huurtoeslag, zorgtoeslag, een uitkering en een lening voor de inrichting van het huis. Daarnaast moet er een bank geregeld worden en daarbij komend allerhande geldzaken. Er moet internet worden aangesloten, verzekeringen geregeld en een school voor de kinderen. Ook moeten statushouders actief deelnemen aan een inburgeringscursus, om zo snel de Nederlandse taal en cultuur eigen te worden. Naast genoemde zaken zijn er nog 100 andere dinden die geregeld moeten worden.

Je kunt je wel voorstellen dat het statushouders soms allemaal even te veel wordt. Op het moment dat alles is geregeld en een statushouder thuis komt te zitten, komen er sneller trauma's naar boven.