De volgende organisaties zijn betrokken rondom statushouders:

 

Malkander