Wanneer een vluchteling te horen krijgt dat hij in Nederland mag blijven, is hij verplicht om in te burgeren. Dit staat beschreven in de wet inburgering. Het gaat om vluchtelingen tussen de 18 en de 65 jaar. Inburgeren houdt in dat een vluchteling de Nederlandse taal leert en leert hoe de Nederlandse samenleving in elkaar zit. Een vluchteling mag geld lenen bij DUO voor de inburgeringscursus en voor het inburgeringsexamen. Wanneer het inburgeren binnen drie jaar wordt afgerond, hoeft het geleende geld niet terugbetaald te worden. 

Wanneer gezinsleden van iemand met een reguliere verblijfsvergunning naar Nederland willen komen, moeten ze inburgeren voor hun komst naar Nederland. Bij de Nederlandse ambassade in het land van herkomst wordt het inburgeringsexamen afgelegd.

Een inburgeringscursus heeft zes onderdelen: schrijf, lees, luister - en spreekvaardigheid om de Nederlandse taal eigen te worden, Kennis van de Nederlandse maatschappij en orientatie Nederlandse arbeidsmarkt. 

Na het succesvol afronden van het inburgeringsexamen kan een opleiding gevolgd worden. Dit vergroot de kansen op de arbeidsmarkt. 

Nederlands leren is voor veel vluchtelingen een lastige klus. De Nederlandse taal is niet de makkelijkste taal om te leren. Vluchtelingenwerk Nederland ondersteunt vluchtelingen bij het eigen worden van de Nederlandse taal. Vluchtelingen kunnen begeleiding krijgen van een taalcoach. Dit is een vrijwilliger die samen met de vluchteling Nederlands gaan oefenen, door bijvoorbeeld naar de bibliotheek te gaan of een