Privacy verklaring

CVVE (onderdeel van Stichting Netwerk Dien je Stad) verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden jouw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met je persoonsgegevens om. Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Op deze pagina staat precies wat je van ons kunt verwachten.

Artikel 1: Persoonsgegevens

1.1: Verwerking

CVVE / Stichting Netwerk Dien je Stad houdt een administratie bij waarin persoonsgegevens van relaties worden vastgelegd. Relaties zijn personen, bedrijven of instellingen die:

1.2: Doeleinden

Wij verzamelen (persoons)gegevens (naam, adres, woonplaats, land, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum) om:

CVVE verzamelt persoonsgegevens via de website, bij het aanmelden voor een nieuwsbrief of bijeenkomst, of bij aanmelding als donateur, medewerker of vrijwilliger. Deze gegevens worden nooit aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Artikel 2: Beveiligde website

2.1: SSL certificaat

De website van CVVE is beveiligd door middel van een SSL certificaat. Dit zorgt ervoor dat jij als bezoeker de website bezoekt via een beveiligde verbinding.

2.2: Cookies

Op de website van CVVE wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst. De cookies worden gebruikt om de gebruikerservaring van de website te verbeteren.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt de browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op de website van CVVE en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in de browser.

CVVE gebruikt de volgende cookies:

Bovenstaande cookies maken in geen geval gebruik van jouw persoonsgegevens.

Artikel 3: Beveiliging / bewaartermijnen

CVVE neemt passende maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik. Uitsluitend noodzakelijke personen hebben toegang tot jouw persoonsgegevens. Jouw persoonsgegevens worden door CVVE bewaard en verwerkt voor een redelijke periode die noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.

Artikel 4: Wijzigingen / verwijderen

4.1: Wijzigingen privacybeleid

CVVE controleert regelmatig haar privacybeleid en daarom kan het privacybeleid van tijd tot tijd gewijzigd worden. Alle wijzigingen worden doorgegeven in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Eerdere versies van deze privacyverklaring bewaren we in ons archief, zodat deze ook geraadpleegd kunnen worden indien nodig.

4.2: Wijzigen / verwijderen persoonsgegevens

Wanneer er wijzigingen zijn in de persoonsgegevens vragen we je die zo snel mogelijk aan ons door te geven, zodat we deze aan kunnen passen in onze administratie.

Als je geen klant meer bij CVVE bent of wenst om uit ons systeem gehaald te worden is het mogelijk dat je gegevens verwijderd worden. Voor wijzigen, inzage of verwijderen van je persoonsgegevens, kun je contact met ons opnemen via info@cvvede.nl.

Artikel 5: Derden

In het geval CVVE gebruik maakt van derde partijen om persoonsgegevens te verwerken, zullen we met de betreffende partij een verwerkersovereenkomst aangaan. CVVE verstrekt in geen geval persoonsgegevens aan derden, zonder jouw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Wanneer je via de website van CVVE, wordt doorverwezen naar een andere website is deze verklaring niet meer van toepassing. Deze privacyverklaring geldt enkel voor de website van CVVE.

Artikel 6: Meldplicht

CVVE is verantwoordelijk voor het melden van een beveiligingslek en/of datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een kans op nadelige gevolgen, dan wel nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens) aan de toezichthouder en/of betrokkenen.

Heb je vragen over ons privacybeleid?

Onze contactgegevens voor vragen / opmerkingen / klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens zijn:

CVVE / Stichting Netwerk Dien je Stad
Stationsweg 109
6711 PN Ede
0318 793 005
info@cvvede.nl

Wil je meer informatie?

Heb je hulp nodig, wil je je verbinden als vrijwilliger, sponsor of heb je gewoon een vraag? Onze koffie staat voor je klaar! Er is altijd wel iemand van ons aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag.