Werkervaringsplekken voor statushouders

Geplaatst op 23 februari 2017

We zoeken naar vrijwilligers- en werkervaringsplekken voor statushouders

In de gemeente Ede zijn in de afgelopen drie jaar ongeveer 400 statushouders komen wonen. Zij komen vooral uit Syrië, Eritrea, Irak en Afghanistan. De achtergrond in opleiding en werk van deze mensen is divers. De meesten zijn bezig met inburgeringslessen. Binnen drie jaar moeten ze het inburgeringsdiploma gehaald hebben. Daarnaast is het voor de statushouders van groot belang om te participeren in onze samenleving. Contact met Nederlanders biedt de
mogelijkheid om te oefenen met de Nederlandse taal en om eigen netwerk op te bouwen. Ook het opdoen van werkervaring is een manier om te participeren en om bovendien de eigen kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Bij het zoeken naar mogelijkheden hiervoor worden
statushouders ondersteund door de gemeente Ede. Hiervoor hebben we de medewerking nodig van Edese organisaties, ondernemers en bedrijven!

Klik hier om te lezen wat jij (met jouw bedrijf of organisatie) kan betekenen.

Wil je meer informatie?

Heb je hulp nodig, wil je je verbinden als vrijwilliger, sponsor of heb je gewoon een vraag? Onze koffie staat voor je klaar! Er is altijd wel iemand van ons aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag.