CVVE in de toekomst

Geplaatst op 29 september 2016

Na alle nieuwsberichten rondom de opvang van vluchtelingen in Ede, brengen we je graag op de hoogte van de toekomstplannen van CVVE.

In de afgelopen periode is bekend geworden dat er een aantal zaken wijzigingen rondom de opvang van vluchtelingen in Ede. Ten eerste gaat de noodopvang per 1 november dicht en ten tweede worden de geplande AZC’s  toch niet geopend. Daar tegenover staat dat er in elk geval 90 bewoners van de noodopvang met een status in Ede gehuisvest zullen worden.

 

Als CVVE hebben we ons het afgelopen jaar ingezet om de vrijwillige inzet voor vluchtelingen in Ede zo goed mogelijk te coördineren. Hierbij richtten we ons in eerste instantie op de bewoners van de noodopvang maar in de loop van de tijd zijn daar ook andere groepen (zoals AMV-ers en statushouders) aan toegevoegd.

 

Ook in de periode die voor ons ligt, wil CVVE zich in blijven zetten om vraag en aanbod aangaande vluchtelingen in Ede te coördineren. We zijn in het jaar dat achter ons ligt steeds opnieuw blij verrast door de vrijgevigheid en inzet van de Edese samenleving en geloven dat we door dit te blijven bundelen veel kunnen betekenen voor de mensen die in onze gemeente worden opgevangen.

 

Concreet betekent dat dat je als particulier met je aanbod nog steeds bij ons terecht kan. Met Vluchtelingenwerk hebben we besproken dat particuliere initiatieven aangaande statushouders bij ons aangemeld kunnen worden zodat wij ze kunnen bundelen en met hen kunnen bespreken.

 

Naast het bij elkaar brengen van vraag en aanbod, richt CVVE zich de komende weken op het ontwikkelen van een maatjesproject voor statushouders. De informatie hierover zullen we binnenkort delen maar denk er vast eens over na of je een uurtje per week (of meer) zou kunnen missen om met een van je nieuwe buurtbewoners op te trekken. Je helpt ze op deze manier op een laagdrempelige manier om contacten op te doen en te participeren in de Edese samenleving. 

 

Het afgelopen jaar is zichtbaar geworden hoe jullie je vanuit de Edese samenleving steeds in hebben willen zetten voor de vluchtelingen die hier verblijven.  Dit hebben we als hartverwarmend en bemoedigend ervaren. Bedankt daarvoor! We hebben er het volste vertrouwen in dat we in de tijd die voor ons ligt met elkaar iets kunnen betekenen in het leven van statushouders.

Wil je meer informatie?

Heb je hulp nodig, wil je je verbinden als vrijwilliger, sponsor of heb je gewoon een vraag? Onze koffie staat voor je klaar! Er is altijd wel iemand van ons aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag.