Claudia

Mijn naam is Claudia van den Houten en sinds 1,5 jaar werk ik met veel plezier onder Eritrese vrouwen in Ede. Het is mijn droom dat de Eritrese vrouwen en hun gezinnen in Ede steeds meer relaties opbouwen met mensen die Nederland al goed kennen, waarin ze samen hun leven met elkaar delen, van elkaar leren en ook elkaar van betekenis kunnen zijn. Dit is natuurlijk voor alle statushouders belangrijk, maar de Eritrese statushouders in Nederland vallen op doordat hun cultuur erg ver afstaat van de Nederlandse cultuur en de integratie ook het minst goed verloopt. Ik zie ernaar uit dat de Eritrese vrouwen in Ede wél goed integreren en opvallen door veel vriendschappen met andere Edenaren. Deze vriendschappen zijn op hun beurt onlosmakelijk verbonden met het beter leren van de taal en het vinden van (vrijwilligers)werk.

Om hier naar toe te werken, heb ik ontdekt dat het belangrijk is om zelf goede relaties aan te gaan met de Eritrese vrouwen en hun gezinnen. Zoveel mogelijk probeer ik mijn werk dan ook bij de vrouwen thuis te doen en mijn leven met hen te delen. Hierin werk ik graag samen met andere pioniers en sleutelfiguren. Daarnaast verwondert het me keer op keer hoeveel meer mensen enthousiast worden van het werk onder de Eritrese vrouwen en daarin veel willen doen. Ik heb dus het voorrecht dat ik dit werk samen met vele anderen mag doen. 

Concreet is het volgende georganiseerd:

- De Eritrese vrouwen zijn en worden gekoppeld aan Nederlandse maatjes. De maatjes trekken minimaal 2 keer per week op met hun 'mehaza' (Dit betekent 'vriendin' in het Tigrinya). De maatjes komen eens in de drie/vier maanden bij elkaar om leuke momenten te delen en tips op te doen. Als je het ook leuk lijkt om maatje te worden, meld je dan aan! Er zijn vrouwen die nog wachten op een maatje. 

- Er zijn netwerkeetgroepen ontstaan, gesorteerd op wijk, waarin Eritrese vrouwen uit een wijk samen met hun maatjes en anderen uit de wijk samen eten. Er zijn inmiddels vier netwerkeetgroepen ontstaan die regelmatig (ongeveer eens per maand) samenkomen om te eten. Als het je ook leuk lijkt om vrouwen en gezinnen uit je eigen wijk te leren kennen, mail mij dan even! 

- De vrouwen en hun gezinnen worden verteld over en uitgenodigd voor dingen die in de wijk zelf georganiseerd worden. Je kunt hierbij denken aan buurthuizen, maar ook sportverenigingen. Als er activiteiten worden georganiseerd waarvan je denkt dat de vrouwen en gezinnen hier baat bij hebben, mail me dan ook even! 

- Het werk blijft zich verder ontwikkelen. Er liggen nieuwe plannen en gedachten te wachten op de juiste tijd :)