Statushouders mogen in Ede net als iedere andere Nederland werken.

Wel is het zo dat eventuele diploma's die een statushouder heeft niet meteen geldig zijn in Nederland. Denk bijvoorbeel aan een syrische advocaat, de wetten en rechtspraak zijn anders geregeld in Syrië dan in Nederland.

Tevens is het ook zo dat statushouders het Nederlands nog (niet) machtig zijn. Dat kan een belemmering vormen om werk of vrijwilligerswerk te vinden. Maar omgekeerd geld ook dat door te werken het Nederlands bevordert wordt.

Als statushouders geen werk hebben dan belanden ze, net zoals iedere andere Nederlander, in de bijstand.